โซล่า รูฟทอป

        
งานออกแบบและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่า เซลล์) สำหรับภาคอุสาหกรรม และที่อยู่อาศัย 

ตัวอย่างกาตติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ 100 kw

เริ่มเปิดใช้งาน 26 ธันวาคมเฉลี่ยค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อวัน 6 ชมๆ 86 หน่วย 86x6 = 516 หน่วย/วัน คิดเป็นเงินค่าไฟฟ้าที่ได้จากการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์  516 x 4 = 2,064 บาท/วัน คิดเป็นค่าพลังงานไฟฟ้ารวม 2,064 x365 = 753,360 บาท/ปี เงินลงทุน 2,886,000บาท ระยะเวลาคืนทุน 3.8 ปี อายุการใช้งาน แผงโซล่า เฉลี่ย 20 ปี  ผลประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าตลอดอายุการให้งาน 15,067,200  บาท ภาคธุระกิจที่เหมาะสม

โรงงานอุสาหกรรม หรือที่มีการใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนมากในเวลากลางวัน เช่น  ธุระกิจห้องเย็น  สำนักงานขนาดเล็ก    ร้านกาแฟสด    ร้านโชว์ห่วย หรือ  ซุปเปอร์มาเก็ตขนาดเล็ก 

 
 

สินค้า / บริการ ใกล้เคียง


วิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน


ติดต่อเรา

บริษัท กรีนไดมอนด์ เซฟวิ่งจำกัด
30/84 ซอยเสรีไทย 68 แขวงมีนบุรี
มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

: 08-82750506

: greendiamondsaving@gmail.com

: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น